Grav- og mindesten

Minder er det dyrebareste et menneske har og de kan ikke erstattes. Når en gravsten skal udarbejdes, tager vi og Akut-assurandøren/ bedemanden fra Dø med Hjertet udgangspunkt i afdøde og hvordan de pårørende har brug for at mindes.

Med andre ord, vi bevarer minder om mennesker. Det gør gravstenen til et vigtigt omdrejningspunkt for de pårørendes bearbejdning af tabet og sorgen.

After the vietnamese won at dienbienphu, vietnam was split at edit-proofread.com/ the 17th parallel, supposedly temporarily.