Vagt Danmark

VAGT Danmark A/S og Dø med Hjertet har indgået et samarbejde omkring sikkerhed. Vi har et fælles mål om at skabe tryghed i en situation, hvor mennesker er skrøbelige og som nogle gange udnyttes.

Det har længe været kendt, at der har været et behov for sikkerhed i hjemmet, mens der finder en begravelse sted, men det har ikke været kutyme at dække dette behov i den danske sikkerhedsbranche.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde, hvor vagten bliver bestilt af uddannet personale i Dø med Hjertet, så vi på den måde er sikre på, at deres kunder er rådgivet på bedst mulige måde i deres håndtering af sorgen.

Aftalen er sket med baggrund i fælles værdier som respekt, empati og en professionel tilgang.

VAGT Danmark tilbyder forskellige sikkerheds- og servicepakker, som kan bestilles igennem Dø med Hjertet:

En uddannet vagtfunktionær i 3 timer i hjemmet under begravelsen, som er instrueret i de værdier som gælder, når man arbejder for Dø med Hjertet.

Der kan også bestilles vagttilsyn i huset, hvor vagten tømmer postkasse, vander blomster m.m.

vagt-danmark

Just as it is very easy to dissuade people from siding with you based on one clearly stated issue, it can just as easily order essay online cheap in https://order-essay-online.net/ draw in many who will uphold their conviction to your advantage on election day.