Vagt Danmark

VAGT Danmark A/S og Dø med Hjertet har indgået et samarbejde omkring sikkerhed. Vi har et fælles mål om at skabe tryghed i en situation, hvor mennesker er skrøbelige og som nogle gange udnyttes.

Det har længe været kendt, at der har været et behov for sikkerhed i hjemmet, mens der finder en begravelse sted, men det har ikke været kutyme at dække dette behov i den danske sikkerhedsbranche.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde, hvor vagten bliver bestilt af uddannet personale i Dø med Hjertet, så vi på den måde er sikre på, at deres kunder er rådgivet på bedst mulige måde i deres håndtering af sorgen.

Aftalen er sket med baggrund i fælles værdier som respekt, empati og en professionel tilgang.

VAGT Danmark tilbyder forskellige sikkerheds- og servicepakker, som kan bestilles igennem Dø med Hjertet:

En uddannet vagtfunktionær i 3 timer i hjemmet under begravelsen, som er instrueret i de værdier som gælder, når man arbejder for Dø med Hjertet.

Der kan også bestilles vagttilsyn i huset, hvor vagten tømmer postkasse, vander blomster m.m.

vagt-danmark