For virksomheder

Hos Fra Hjertet har vi de pårørende custom essay writing servicesom første prioritet. Det er ikke kun familiemedlemmerne, der oplever tab, hvis en nær relation går bort. Det kan også være svært for kollegerne at tackle. For at sikre dig og dine kolleger de bedst mulige vilkår, hvis der sker et dødsfald, tilbyder vi nu en abonnementsordning til virksomheder og organisationer, som indebærer. at skulle der opstå et dødsfald i en husstand ved en medarbejder, vil alle traditionelle handlinger og procedurer, som en bedemand foretager sig være dækket, svarende til den pris på kr. 21.500- som Fra Hjertet har for sin service. Blomster og sten er ikke inkluderet.

Virksomheden kan frit vælge mellem at tegne kontrakt på 1, 2 eller 3 år. Vælger man det treårige abonnement, betaler virksomheden kr. 135- per medarbejder per år. Vælger man en toårig kontrakt, skal virksomheden betale kr. 140 – per ansat og kr 145 – ved en etårig kontrakt.
customwriting essays
Mange virksomheder har allerede tegnet abonnementet og vi vil de kommende måneder køre kampagner for at skabe national synlighed på muligheden for at gøre noget ekstra for medarbejdere.

 

Spørgsmål og Svar

  • Er der landsdele i Danmark, der ikke er dækket?

   • Nej, ordningen er gældende for alle begravelser i Danmark, uanset geografisk placering.
   • Hvis en medarbejder har en anden kulturel bagrund end dansk, og ønsker at blive begravet i et andet land, dækker Fra Hjertet begravelsen med op til 21.500. Ordningen dækker deres pårørende, hvis de er registreret under samme husstand på en dansk adresse.
  • Er det muligt at tegne abonnementsordningen uden at medarbejderne bliver beskattet?

   • Ja, det er muligt under den såkaldte bagatelgrænse for gaver og frynsegoder. Der er på nuværende tidspunkt ingen juridske hindringer, skulle disse opstå via ny lovgivning vil Fra Hjertet kompesenere for alle udgifter forbundet med dette. Vælger virksomheden ikke denne løsning, skal hver enkelt medarbejder sørge for at indberette dette frynsegode til SKAT.
  • Er det samme pris for alle?

   • Vi har bevidst kun én pris, da vi ikke ønsker at aldersdiskriminere eller diskrimere pga. et evt. svækket helbred hos en medarbejder eller lignende.
  • Hvad gør man hvis et barn bor 50/50 hos mor og far, men det kun er en af forældrene, der er dækket af abonnementsordningen?

   • Barnet er dækket, uanset hvor barnet har adresse, og uanset om det kun er den ene af forældrene der er dækket af ordningen. Betingelsen er at barnet skal være et 7/7 delebarn.
  • Hvad sker der hvis en af vores medarbejdere udtræder?

   • Når en lønmedarbejder udtræder af virksomheden eller arbejdsmarkedet, er vedkommende ikke længere dækket af ordningen.
   • Såfremt man reducerer i medarbejderstaben inden gentegning, vil der ikke være kompensation for dette.
  • Hvad sker der hvis min virksomhed går konkurs eller lukker i en abonnementsperiode?

   • Virksomheden kan ikke få deres penge retur, men er til gengæld dækket af ordningen, indtil denne er udløbet.
  • Hvem er dækket af ordningen?

   • Abonnementsordningen gælder alle lønmedarbejdere i virksomheden, og er obligatorisk for alle medarbejdere.
   • Såfremt man ansætter nye i perioden af årsabonnementet, vil disse automatisk være dækket af ordningen, fra ansættelsesdatoen og til udløb af den fakturerede periode.
   • Der skelnes ikke mellem fuldtids- og deltidsansatte.
   • Ordningen gælder alle lønmedarbejdere, uanset helbred og alder. ”Fra hjertet” ønsker derfor heller ikke nogle former for oplysninger om medarbejdernes alder eller helbred, når ordningen tegnes.
   • Ordningen er gældende for lønmodtagerens husstand, herunder menes dem, der er registreret på vedkommendes adresse i folkeregisteret. Såfremt en person i husstanden flytter fra adressen, dækker ordningen vedkommende fra fakturadatoen og til udløb af årsabonnementet. Når virksomheden gentegner, er den fraflyttede således ikke længere dækket af ordningen.
   • Hvis flere medarbejdere fra samme husstand er ansat hos én virksomhed eller har samme fagforening, er det kun obligatorisk at én af medarbejderne dækkes, da resten så er dækket via husstandsdækningen.
  • Hvilke ydelser dækker ordningen over?

   • Abonnementet dækker over DMH basispakke til en værdi af kroner 21.500 kr. denne indeholder følgende:’
   • Planlægning og samtaler med pårørende eller terminalpatienter
   • Hjælp til at søge om begravelses- og efterlevelseshjælp.
   • Kiste med alt tilbehør
   • Urne
   • al kørsel med rustvogn – uanset afstand, når det er indenfor Danmarks grænser
   • Dødsannonce
   • Udsyngning, og fremvisning
   • Ilægning
   • Kremering
   • Samtaler omkring behov i den enkelte familie, sorggrupper, tinglysning, testamenter, skiftet/uskiftet bo m.m. læs mere på www.dømedhjertet.dk
  • Hvor lang er en abonnementsperiode?

   • En abonnementsperiode er fra den første fakturadato og 1 -3 år frem alt efter om har valgt den 1, 2 eller 3 årige løsning.
  • Hvordan opsiges/forlænges abonnementet?

   • Opsigelsen for et abonnement, uanset varigheden skal senest være os i hænde 30 dage før abonnementets ophør. Såfremt dette ikke sker, vil ordningen automatisk blive gentegnet med et år kontinuerligt med mindre andet er aftalt.
  • Nogle af vores medarbejdere er allerede dækket, hvad sker der ved dette?

   • Hvis én medarbejder allerede har ordningen igennem deres fagforening eller arbejdsplads, kan virksomheden trække vedkommende ud af den samlede beregning.
   • Det er altid den sidst ankomne virksomhed/fagforening, som kan trække det ud af beregningen
  • Nogle af vores medarbejdere har en anden trossamfund end den kristne, er det muligt at imødekomme deres ønsker om begravelse?

   • Vi imødekommer alle kulturelle ønsker til ceremonier, såfremt dette er muligt, og ellers vil berørte familie fra DMH modtage en kompensation svarende til udgifter i forbindelse med bisættelse eller begravelse.
  • Skal vi udlevere oplysninger om vores medarbejdere?

   • Nej, ordningen gælder alle medarbejdere i virksomheden uanset alder, køn eller helbred, derfor skal jeres medarbejder heller ikke videregive personlige oplysninger til os.